برای ارتباط با مرصاد موتورز می توانید از اطلاعات تماس زیر استفاده نمایید:


اطلاعات تماس با ما:

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۴۸۷۷۸۷
info@mersadmotors.com :ایمیل
آدرس: بوشهر - خیابان امام خمینی

فرم تماس با ما: